Tournament Calendar

Date City Golf Club Contact
tbc Nanjing Nanjing Sun Island Golf Club Dealer of Nanjing Region
Chen Zhi
zhi.chen.au@faw-vw.com
Tel. +86 186 04 02 87 76
26/06/2019 Guangzhou Guangzhou Fengshen Golf Club Dealer of Guangzhou Region
Lin Chuan
chuan.lin@faw-vw.com
Tel. +86 133 16 21 88 75
01/07/2019 Shanghai Shanghai Links country club Dealer of Shanghai Region
Chen Zhi
zhi.chen.au@faw-vw.com
Tel. +86 186 04 02 87 76
02/07/2019 Shenzhen Shenzhen Mission Hills Golf Club Dealer of Shenzhen Region
Lin Chuan
chuan.lin@faw-vw.com
Tel. +86 133 16 21 88 75
04/07/2019 Dongguan Dongguan Mission Hills Golf Club Dealer of Dongguan Region
Lin Chuan
chuan.lin@faw-vw.com
Tel. +86 133 16 21 88 75
04/07/2019 Shanghai Shanghai Tianma golf and country club Dealer of Shanghai Region
Chen Zhi
zhi.chen.au@faw-vw.com
Tel. +86 186 04 02 87 76
06/07/2019 Suzhou Suzhou Taihu international golf club Dealer of Suzhou Region
Chen Zhi
zhi.chen.au@faw-vw.com
Tel. +86 186 04 02 87 76
10/07/2019 Zhuhai Zhuhai Cuihu Golf Club Dealer of Zhuhai Region
Lin Chuan
chuan.lin@faw-vw.com
Tel. +86 133 16 21 88 75
17/07/2019 Foshan Foshan Dahao Lake Golf Club Dealer of Foshan Region
Lin Chuan
chuan.lin@faw-vw.com
Tel. +86 133 16 21 88 75
18/07/2019 –
11/07/2019
Haikou Hainan Mission Hills Golf Club (course 2, course 3) Dealer of Haikou Region
Chen Zhi
zhi.chen.au@faw-vw.com
Tel. +86 186 04 02 87 76
18/07/2019 Beijing Beijing Hongxi Golf Club Dealer of Beijing Region
Chen Zhi
zhi.chen.au@faw-vw.com
Tel. +86 186 04 02 87 76
19/07/2019 Beijing Beijing Hongxi Golf Club Dealer of Beijing Region
Chen Zhi
zhi.chen.au@faw-vw.com
Tel. +86 186 04 02 87 76
Date City Golf Club Contact