Tournament Calendar

Date City Golf Club Contact
16/06/2017
Beijing Beijing CBD International Golf Club Zhou Xiaoyin
Tel. + 86 13911716420
17/06/2017
Jinan Rock River Golf Club "Shandong Hua Tian Xin Auto Sales & Service Ltd. Shandong Yin Zuo Tian Zun Auto Ltd.\""
He Peng"
Tel. + 86 15820002211
22/06/2017
Tianjin Tuanbohu golf club Chen Shuaiwen
Tel. +86 13439991343
24/06/2017
Qingdao Qingdao International Golf Club "Qingdao Ao Xin Auto Sales & Service Ltd. Qingdao Hua Cheng Auto Service Ltd.\""
Xu Ning"
Tel. + 86 13578777870
29/06/2017
Shijiazhuang HUTUOHE Golf Club Wang Qi
Tel. + 86 18946508282
01/07/2017
Harbin Harbin Taiyangdao International Golf Course "Haerbin Yun Tong Auto Sales & Service Ltd. Heilongjiang Long Ao Da Auto Sales & Service Ltd. Haerbin Guang Shen Auto Sales & Service Ltd.\""
Wang Zezhong"
Tel. + 86 13604411485
06/07/2017
Taiyuan KINGKEY Golf Club Shao Meng
Tel. +86 13811047789
08/07/2017
Changchun Changchun Jingyuetan Forest Golf Course "Changchun Tong Li Auto Sales & Service Ltd. Jilin Guo Xing Auto Trade Ltd. Changchun Hua Yang Auto Trade Ltd. Changchun Chang Rong Auto Sales & Service Ltd.\""
Li Ang"
Tel. + 86 13634419305
15/07/2017
Shenyang Shenyang Shengjing International Golf Club "Liaoning Xin Di Auto Sales & Service Ltd. Liaoning Ao Tong Auto Sales & Service Ltd.\""
Gao Yibo"
Tel. + 86 18640014695
22/07/2017
Dalian Dalian Golden Pebble Beach Golf Club "Dalian Xin Sheng Rong Auto Sales & Service Ltd. Dalian Hong Tai Auto Sales & Service Ltd. Dalian Zhong Sheng Hui Di Auto Sales & Service Ltd. Dalian Shen Lan Auto Sales & Service Ltd. Dalian Yu Di Auto Sales & Service Ltd.\""
Xu Yue"
Tel. + 86 15009886940
Date City Golf Club Contact